Uitnodiging ledenvergadering – geannuleerd

update 17-11: helaas wordt de ledenvergadering geannuleerd

Uitnodiging

zaterdag 27 november 2021 om 20.00 uur in het ijsbaangebouw

Agenda:

1 Opening
2 Ingekomen stukken/mededelingen
3 Notulen vorige ALV
4 Bestuur
5 Verslag penningmeester
6 Kascommissie
– Verslag
– Kiezen nieuw lid kascommissie
7 PAUZE met verloting en prijzen!!
8 Oliebollenactie
9 Onderhoud
10. Energie verbeterplan
11 Rondvraag/wvttk
12 Sluiting

Reacties zijn gesloten.