Oliebollenactie gaat niet door

Zoals ieder jaar rond deze tijd is de vereniging druk bezig met de oliebollenactie. De eerste bestellingen zijn al binnen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Helaas hebben we nu te maken met de “lockdown”. Reisbewegingen en contactmomenten moeten worden beperkt om verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Als bestuur van de vereniging vinden we het daarom niet passend en niet verantwoord om onze jaarlijkse oliebollenactie door te laten gaan.

Bestellingen die al zijn gedaan, moeten we helaas annuleren. Uiteraard krijgt iedereen die al heeft betaald het geld terug. Het bestuur dankt alle vrijwilligers nadrukkelijk voor hun inspanningen en hoopt op een betere jaarafsluiting van 2021.

Wij wensen u, ondanks alles, fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Bestuur IJsvereniging

Kardinge

Ja, er vallen hier en daar wat sneeuwvlokken en ja, de temperatuur zakt de laatste dagen wat… Maar we durven toch wel de voorspelling aan dat we voor de zomer niet meer kunnen schaatsen op onze ijsbaan. Helaas.

Gelukkig is er een mooi alternatief wat we traditiegetrouw aanbieden aan onze leden: schaatsen in Kardinge! en wel op zondag 8 maart 2020.

Iedereen die mee de baan op wil wordt op die dag om 10.00 uur verwacht in de eentreehal van Kardinge; De penningmeester betaalt dan de entree.

Voor wie lastig zit met vervoer graag een email naar m.viersen@kpnplanet.nl, dan proberen we te combineren.


Tot dan!

Uitnodiging Ledenvergadering

Vrijdag 29 november 2019 om 20.00 uur in het ijsbaangebouw
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen vorige ALV (hier in te zien)
4. Bestuur
– Aftredend en niet herkiesbaar: Fryrk van der Molen
– Verkiezing nieuw bestuurslid/-leden
5. Verslag penningmeester
6. Kascommissie
– Verslag
– Kiezen nieuw lid kascommissie
7. PAUZE met verloting en leuke prijzen!!
8. Oliebollenactie
9. Onderhoud
– Gebouw
– Veegmachines
10. Plannen & mededelingen
– Geen-ijs scenario
11. Rondvraag
12. Sluiting

Komt allen!