Kardinge

Ja, er vallen hier en daar wat sneeuwvlokken en ja, de temperatuur zakt de laatste dagen wat… Maar we durven toch wel de voorspelling aan dat we voor de zomer niet meer kunnen schaatsen op onze ijsbaan. Helaas.

Gelukkig is er een mooi alternatief wat we traditiegetrouw aanbieden aan onze leden: schaatsen in Kardinge! en wel op zondag 8 maart 2020.

Iedereen die mee de baan op wil wordt op die dag om 10.00 uur verwacht in de eentreehal van Kardinge; De penningmeester betaalt dan de entree.

Voor wie lastig zit met vervoer graag een email naar m.viersen@kpnplanet.nl, dan proberen we te combineren.


Tot dan!

Uitnodiging Ledenvergadering

Vrijdag 29 november 2019 om 20.00 uur in het ijsbaangebouw
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen vorige ALV (hier in te zien)
4. Bestuur
– Aftredend en niet herkiesbaar: Fryrk van der Molen
– Verkiezing nieuw bestuurslid/-leden
5. Verslag penningmeester
6. Kascommissie
– Verslag
– Kiezen nieuw lid kascommissie
7. PAUZE met verloting en leuke prijzen!!
8. Oliebollenactie
9. Onderhoud
– Gebouw
– Veegmachines
10. Plannen & mededelingen
– Geen-ijs scenario
11. Rondvraag
12. Sluiting

Komt allen!

vooraankondiging

Gelieve te reserveren in de agenda:
Algemene Ledenvergadering, vrijdag 29 november 2019.
Meer informatie & agenda volgen op korte termijn!

(voorlopig) einde ijstijd.

Gistermiddag vanaf 13.00 ging de ijsbaan dan eindelijk open voor de (basisschool) kinderen. Omdat de ijsvloer toch nog in een redelijk goede conditie was hebben we besloten om ‘s avonds na het eten weer open te gaan, deze keer niet alleen voor de kinderen, ook volwassenen trokken nog even een baantje.

Het was mooi om te zien dat een aantal mensen spontaan een sneeuwschuiver pakten en het sneeuw van de baan veegden. Hierdoor was het mogelijk om zo lang mogelijk gebruik te maken van de ijsbaan.

In het ijsbaangebouw was het ouderwets gezellig.

Rond 20.30 uur kwam er toch een eind aan deze schaatsperiode. Het begon wat meer te regenen en werd er begonnen met opruimen. Iedereen die zich ingezet heeft voor een leuke, gezellige schaatsdag: Bedankt.

Tot slot geven we graag het laatste woord aan een van onze – anonieme- leden die in een reactie uit een van onze voorgaande berichten de spijker op z’n kop slaat:

  “Goed bezig mensen. Je kunt nog zoveel betalende leden in een vereniging hebben, maar als die niet in voldoende mate bereid zijn om als puntje bij paaltje komt, letterlijk de handen uit de mouwen te steken, wordt het nooit iets, hoe rijk je als vereniging ook bent. De kracht van onze ijsbaanvereniging blijkt niet uit het saldo op onze bankrekening maar uit de mentaliteit en actiebereidheid van onze leden. En voor zover ik het kan overzien, zit dat wel goed. It giet oan!”