Afronding financieel verslag

Door omstandigheden heeft het bestuur van de IJsvereniging Reitdiep tijdens de jaarlijkse ledenvergadering  op 28 november jl. geen financieel verslag uit kunnen brengen over het seizoen 2014-2015. Inmiddels is het jaarverslag afgerond en heeft de kascommissie, bestaande uit Johan Meijaard en Fryrk van der Molen, het jaarverslag en onderliggende stukken gecontroleerd. Het jaarverslag is door de kascommissie akkoord bevonden. Bij deze stelt het bestuur geïnteresseerde leden in de gelegenheid de stukken in te zien. Dit kan door een mail te sturen naar w3intervast@gmx.com

Reacties zijn gesloten.