Uitnodiging Ledenvergadering

Vrijdag 29 november 2019 om 20.00 uur in het ijsbaangebouw
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen vorige ALV (hier in te zien)
4. Bestuur
– Aftredend en niet herkiesbaar: Fryrk van der Molen
– Verkiezing nieuw bestuurslid/-leden
5. Verslag penningmeester
6. Kascommissie
– Verslag
– Kiezen nieuw lid kascommissie
7. PAUZE met verloting en leuke prijzen!!
8. Oliebollenactie
9. Onderhoud
– Gebouw
– Veegmachines
10. Plannen & mededelingen
– Geen-ijs scenario
11. Rondvraag
12. Sluiting

Komt allen!

vooraankondiging

Gelieve te reserveren in de agenda:
Algemene Ledenvergadering, vrijdag 29 november 2019.
Meer informatie & agenda volgen op korte termijn!

(voorlopig) einde ijstijd.

Gistermiddag vanaf 13.00 ging de ijsbaan dan eindelijk open voor de (basisschool) kinderen. Omdat de ijsvloer toch nog in een redelijk goede conditie was hebben we besloten om ‘s avonds na het eten weer open te gaan, deze keer niet alleen voor de kinderen, ook volwassenen trokken nog even een baantje.

Het was mooi om te zien dat een aantal mensen spontaan een sneeuwschuiver pakten en het sneeuw van de baan veegden. Hierdoor was het mogelijk om zo lang mogelijk gebruik te maken van de ijsbaan.

In het ijsbaangebouw was het ouderwets gezellig.

Rond 20.30 uur kwam er toch een eind aan deze schaatsperiode. Het begon wat meer te regenen en werd er begonnen met opruimen. Iedereen die zich ingezet heeft voor een leuke, gezellige schaatsdag: Bedankt.

Tot slot geven we graag het laatste woord aan een van onze – anonieme- leden die in een reactie uit een van onze voorgaande berichten de spijker op z’n kop slaat:

  “Goed bezig mensen. Je kunt nog zoveel betalende leden in een vereniging hebben, maar als die niet in voldoende mate bereid zijn om als puntje bij paaltje komt, letterlijk de handen uit de mouwen te steken, wordt het nooit iets, hoe rijk je als vereniging ook bent. De kracht van onze ijsbaanvereniging blijkt niet uit het saldo op onze bankrekening maar uit de mentaliteit en actiebereidheid van onze leden. En voor zover ik het kan overzien, zit dat wel goed. It giet oan!”

Vanaf 13.00 uur open voor kinderen (basisschool)

Helaas, de 7 benodigde centimeters om écht open te gaan hebben we niet gehaald. Een krappe 6, en dat echt te weinig voor volwassen publiek. Te meer omdat er maar een klein gedeelte van de baan open kan.

We willen de kinderen hier in voorrang geven en ze de mogelijkheid bieden om voor de dooi (aan het einde van de middag gaat het hard!) nog even op het ijs te staan. Om te voorkomen dat het ijs stuk gaat voor zij het ijs op zijn geweest dus de keuze om volwassenen niet toe te laten.

Volwassenen zijn uiteraard wel meer dan welkom om te komen kijken en genieten van de schaatsende jeugd; al dan niet met een kop koffie of chocomel of..? Ook de ‘kantine’ is vanaf 13.00 uur geopend.

We gaan voor een herkansing in februari!